Professor Uno Sibula fond

Üldinfo

Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide koolitust ning täiendusõpet.

Taotlejale

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Nõuded taotluse esitajale:
  • taotleja töökohaks on Eesti Vabariigi haigla kirurgia osakond
  • soovitav on teaduskraadi ja publikatsioonide olemasolu, mis osundab taotleja aktiivsele suhtumisele oma erialasse. 

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:
  • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • taotluse põhjendus
  • erialane CV
  • eelarve

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 7-liikmeline: Sven Eving, Andres Kork, Urmas Lepner, Mari Sibul, Jaan Soplepmann, Jaan Tepp, Andre Trudnikov.