Round Table Eesti fond

Üldinfo

Algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi.

ROUND TABLE EESTI FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb ______  eurot.

Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti eestseisusele.