Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Üldinfo

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.
SALME JA ALEKSANDER MATHIESENI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Salme ja Aleksander Mathiesen

Taotlejale

Paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Sel aastal toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Kalkulatsioon/eelarve
  • Eelmise õppeaasta õppetulemused
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
  • Soovituskirjad
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.