Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Üldinfo

Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.
SALME JA ALEKSANDER MATHIESENI FONDI STIPENDIAADID

Pildil Salme ja Aleksander Mathiesen Rootsis

Taotlejale

Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab paarisarvulistel aastatel arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Käesoleval aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused leiate siit.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Sihtasutuse nõukogule.