Tallinna M/S "Estonia" fond

Üldinfo

Asutatud 1997. aastal Tallinna Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
TALLINNA M/S ESTONIA FONDI STIPENDIUMID

Taotlejale

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Jagamisele tuleb eurot.
Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Kalkulatsioon/eelarve
• Eelmise õppeaasa õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on  2-liikmeline: Kersti Berendsen-Koržets, Tõnis Mölder