Ülo Ignatsi fond

Üldinfo

Asutatud 2013. aastal Anne Engeviki poolt Ülo Ignatsi (1951−2011) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga edendada vaba ajakirjandust.

Ülo Ignatsi fondi stipendiaadid


2013.a. – 1 stipendium summas 417 eurot
HENRI KÕIV, Eesti nüüdiskultuuri kajastava tasuta väljaande Müürilehe sotsiaalrubriigi arendamiseks 

2014.a. – 1 stipendium summas 445 eurot
ANDRUS MÖLDER, uurimustööks maailma riigita rahvastest ja nende materjalide tutvustamiseks nii kirjutavas kui kõnelevas ajakirjanduses

2015.a. – taotluste puudumisel jäeti stipendiumideks eraldatud summa välja jagamata

2016.a. – 1 stipendium summas 460 eurot
ANTON ALEKSEJEV, ajakirjanduslikuks uurimustööks poliitilisest olukorrast Venemaal

2017.a. - 1 stipendium summas 500 eurot
ERIK KALDA, lõimumisalase tegevuse kajastamiseks ajakirjanduses

Aastatel 2013 – 2017 on eraldatud 4 stipendiumi summas 1 822 eurot.

Taotlejale

Ülo Ignatsi fond toetab vaba ajakirjanduse edendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri


Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Anne Engevik, Toomas Sildam, Toomas Tiivel.