Uno Naissoo fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli poolt eesmärgiga toetada Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
UNO NAISSOO FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi , noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
  • Kalkulatsioon/eelarve (vajadusel)
  • Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)
  • Õpingute puhul vajalikud dokumendid leiad siit

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Uno Naissoo fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Siim Aimla, Uno Loop, Aarne Saluveer.