Vaike Lappi fond

Üldinfo

Algatatud 2008. aastal Aivar Kokk’a poolt eesmärgiga edendada Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.

2015.a.  RAUNO LAUMETS, treening- ja võistlustegevuseks 2015. aastal 100 eurot.
2016.a.  AILI KALAVUS, haridusprogrammide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis  200 eurot.
2017.a.  LINDA PÕDER, loominguliseks tegevuseks Palamuse valla kodu-uurimistööde jätkamisel 200 eurot.
2018.a.  MARET OJA, loominguliseks tegevuseks Palamuse muusikaelu edendamisel 500 eurot.
2019.a.  AIN VAHTRA, tunnustamaks tema tegevust noortele spordihuvi sisendamisel kehalise kasvatuse õpetaja ja sporditreenerina ja edaspidiseks noorte juhendamiseks sporditreeningutel 500 eurot.

Aastatel 2015 – 2019 on eraldatud 5 stipendiumi summas 1 500 eurot

Taotlejale

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogu on 4-liikmeline: Urmas Astel, Aivar Kokk, Anne Reiljan, Aivar Sander.