Wiedemanni fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
WIEDEMANNI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega eesti keele õppijaid või uurijaid, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes tahaks teha uuringu keele- või kultuuriõppe alal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.


Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Marja Kallasmaa, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge.