Wiedemanni fond

Üldinfo

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
WIEDEMANNI FONDI STIPENDIUMID JA TOETUSED

Taotlejale

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega keeletoimetajat ja/või seda ala õppivat üliõpilast.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.

Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Marja Kallasmaa, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge.