Allfondide moodustamiseks annetatud raha säilitatakse allfondi põhikapitalina. Põhikapital investeeritakse. Toetusi ja stipendiume jagatakse kasumist, mida sihtasutus saab oma rahaliste vahendite paigutustest.

Investeerimisstrateegia ja investeeringute profiili  kinnitab vastavalt põhikirjale  sihtasutuse nõukogu.
Investeerimisstrateegia kinnitamise ja investeerimisotsuste juures on sihtasutuse nõukogule abiks investeerimisnõukoda, kes koguneb kord aastas. Investeerimisnõukoja töösse oleme kaasanud äritegelasi ja selle ala tippspetsialiste. Viimasel nõukoja koosolekul osalesid  Ülo Kallas, Märten Kress, Tõnu Pekk, Kristjan Tamla, Mikk Taras ja Rein Tiik.  

Sihtasutuse investeerimisportfelli haldab LHV Pank.  Vähemalt kord aastas teeb portfellihaldur sihtasutuse nõukojale põhjaliku ülevaate investeeringutest ja finantsturgude väljavaadetest. 
Investeerimise põhimõtteks on see, et vara investeeritakse võimalikult tulutoovalt ja ohutult.