Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab Eesti rahvuskultuuri rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
Käesoleva aasta taotluste vastuvõtt on lõppenud. Stipendiaatide nimekiri ilmub meie kodulehele 20. novembril