Taotluste vastuvõtt stipendiumideks ja kultuuriprojektide toetuseks kestab 15. oktoobrini.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu jagab stipendiume ja toetusi kord aastas – novembris.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on oma 28. aastase tegevusaja jooksul välja andnud stipendiume ja rahalisi toetusi üksikisikutele ja asutustele ning organisatsioonidele enam kui nelja miljoni euro ulatuses.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab nimeliste allfondide kaudu:
  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega heategevuseks eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
  • igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele allfondile.
  • eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.
Stipendiumide eraldamisel jälgime nende vastavust tulumaksuvabade stipendiumide nõuetele .
NB! Oleme saanud teavet, et meie kirjad on läinud rämpsposti hulka,  palun kontrollige oma rämpsposti kasti. Teie kirjadele vastame alati 5  tööpäeva jooksul!

2017. aasta sügisel toimus sihtasutuse  28. jagamine.  
28. jagamise tulemused allfondide kaupa
28. jagamise nimekiri A-Z
 
28.jagamine arvudes