Uudised

Sihtasutuse juurde loodud nimeliste allfondide arv kasvas 176-le

Tänu lahketele annetajatele suurenes maikuus meie nimeliste allfondide arv. Allfondi avamiseks ja väljamaksete tegemiseks vajaliku 10 000 euro piiri ületasid Kultuuriakadeemia fond ja Aktsiaselts FILTER fond. 
  • Kultuuriakadeemia fond algatati 2012. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia poolt eesmärgiga toetada eesti pärandkultuurilise ainese taaskasutusse toomist. 
  • Aktsiaselts FILTER fond algatati 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust. 
Taotluste vastuvõtu info ja stipendiumide eraldamise täpsemad kriteeriumid nende fondide kohta ilmuvad kodulehele augusti lõpus kui kuulutame välja taotluste vastuvõtu 28. jagamiseks.

Kristi ja Siim Kallase fond alustab taotluste vastuvõttu lavastusprojekti toetuseks

Kristi ja Siim Kallase fond on asutatud 2009. aastal Siim Kallase poolt eesmärgiga toetada Eesti ajaloo mõtestamist teatris.

1. maist kuni 1. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjaliku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest.

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2017. aasta toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. 
Halduskogu 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

1. maist kuni 1. juunini 2017 ootame taotlusi Ullo Toomi fondi stipendiumidele

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust.
Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot, millest 500 eurot lisatakse Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse poolt.
Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid. Taotlused esitada hiljemalt 1. juuniks 2017.a.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 7-liikmeline: Ilma Adamson, Angela Arraste, Paul Bobkov, Ülle Feršel, Raimond Liiv, Vaike Rajaste, Aet Maatee

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde luuakse Aktsiaselts FILTER fond

AS Filter juhatuse liige Antti Toppi ja SA Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu esimees Olav Ehala allkirjastasid 10.aprillil lepingu, millega Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde asutatakse Aktsiaselts FILTER fond.

AS Filter alustas 1992. aastal Eestis tegevust peamiselt veetöötlusprojektide ja katlamajade renoveerimisega. Ka praegu tegutseb ettevõte samal alal, kuid territoriaalselt ja tehnoloogiliselt palju laiemalt. Filter ettevõtetel on kokku 14 kontorit 6 riigis, lisaks Eestile veel Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja Bulgaarias.

Peatselt 25. sünnipäeva tähistava ASi Filter edu ja püsimajäämise taga on stabiilne areng ning läbikaalutletud otsused. Oma juubelisünnipäeval otsustas ettevõtte juhtkond asutada Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde omanimelise allfondi, mille eesmärgiks on toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.

Oleme tänulikud kõigile, kes hindavad seda väärt algatust ja soovivad ka omalt poolt fondi toetada.

Ülekande tegemiseks vajalik teave:

Saaja:      Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
Pangarekvisiidid: EE672200221001101347 SWEDBANK
          EE117700771000664610 LHV Pank
Selgitus:       annetus AS FILTER fondi

Lisainfo: 601 3428
Eesti Rahvuskultuuri Fond

1. juuniks 2017 ootame taotlusi Niina ja Alfred Raadiku fondi stipendiumidele

Niina ja Alfred Raadiku fondist antakse igal noorte tantsupeol välja Niina ja Alfred Raadiku nimeline kooli tantsuõpetaja stipendium eesti tantsu populariseerimise, õpetamise ja väärtustamise eest koolis.
Järjekordne stipendium antakse välja käesoleva aasta suvel toimuval XII noorte laulu- ja tantsupeol "Mina jään"
Jagamisele tuleb 1 400 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 6-liikmeline: Angela Arraste, Andi Einaste, Ene Jakobson, Argo Ladva, Erika Põlendik, Vaike Rajaste
Taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi leiate siit: ankeet

Mustpeade Majas toimus sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert

18. detsembril toimus Tallinnas, Mustpeade Majas Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert. Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas 2017. aasta stipendiumide ja toetuste maksmiseks 94 103,64 eurot. Kokku eraldati 145 stipendiumi ja toetust 70-st nimelisest allfondist. Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid pälvisid sellel aastal näitleja Tõnu Aav, kirjanik Ene Mihkelson, filmilavastaja Rein Raamat ja koorijuht Ants Üleoja.

Kontsert-aktusel tegi pilte Peeter Hütt Tippfoto OÜ-st: tipp.foto@neti.ee
Ürituse pildigalerii.

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvis sellel aastal näitleja, lavastaja ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli professor Anu Lamp

Käesoleval 2016. aastal otsustas Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu koosseisus Jaak Allik, Rein Lang, Siim Kallas, Maret Maripuu ja Margus Mikomägi, et Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi saab Anu Lamp.
Kristi ja Siim Kallase fondi stipendium antakse  loominguliseks tegevuseks Eesti ajaloo mõtestamisel teatris.

Stipendium anti Anu Lambile tunnustamaks ja toetamaks tema teejuhi ja õpetaja rolli kümnete endiste ja praeguste Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikooli üliõpilaste suunamisel Eesti ajaloo ja kultuuri suurmeeste elulugude tundmaõppimisele ja eesti kirjandusloo tüvitekstide esitamisele ning silmas pidades tema rolli lavastuste „Elagu, mis põletab“(2016), "... ja Sõna sai lihaks" (2014) ning „Keskööpäike“ (2010) loomisel.

Leida Rammo Linnateatri fondi tuluüritus

Laupäeval, 5. novembril kell 12.00 toimub Linnateatri Dieles Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Leida Rammo Linnateatri fondi tuluüritus, kus antakse välja esimesed stipendiumid Linnateatri näitlejatele.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodi Ita Everi fond

16. märtsil allkirjastasid SA Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) finantsdirektor Linda Piik ja nõukogu aseesimees Ingo Normet ning SA Eesti Draamateater juhatuse liige Rein Oja lepingu, millega ERKF-i juurde asutatakse Ita Everi fond.

In memoriam Eri Klas (7. juuni 1939 – 26. veebruar 2016)

Eesti on kaotanud taas ühe oma suurtest poegadest, eesti kultuuri suursaadiku, maailmanimega dirigendi, paljude muusikateatrite kunstilise juhi, üldlaulupidude käilakuju, lugematute ettevõtmiste patrooni, Eesti Rahvuskultuuri Fondi asutaja ning selle nõukogu esimehe.