Õppestipendiumide aruannete esitamise tähtaeg on iga kalendriaasta 12. september 
Loominguliste stipendiumide ja muude toetuste puhul on aruannete esitamise tähtaeg 10. jaanuar