Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

 • üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel  riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Suurbritannia  ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 • üks stipendium antakse ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ja/või  enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mall Jõgi, Olari Koppel, Kadri Liik, Enno Tammer ja Külli-Riin Tigasson.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Käesoleval aastal antakse loominguline stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Härmatali fond

Härmatali fond toetab lastekirjanikke ja illustraatoreid, kelle looming kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. 
Jagamisele tuleb 3900 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1100 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 850 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb kaks 1500 euro suurust stipendiumi kirjanduse alal tegutsevatele noortele. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 2400 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

2020. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond tõlkijaid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fondist eraldatakse stipendiume vabakutselistele ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks.
Jagamisele tuleb 600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 450 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Suntee fond

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Filmikunst

Liina Kirdi mälestusfond

Liina Kirdi mälestusfond toetab noori filmitegijaid.
Jagamisele tuleb 200 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb kaks 1500 euro suurust stipendiumi filmikunsti alal tegutsevatele noortele. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Augustin ja Niina Saare fond

Augustin ja Niina Saare fond toetab vähekindlustatud andekaid noori  Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Irina ja Georgi Saare fond

Irina ja Georgi Saare fondist eraldatakse stipendiume andekatele noortele, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja kes on elanud stipendiumi taotlemise hetkeks Keilas vähemalt 5 aastat.
Käesolaval aastal eraldatakse 1 stipendium suurusega 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu


Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb kaks 750 euro suurust stipendiumi. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.

2020. aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses lapsed, kes kasutavad enda annet, milles neil on varasemalt silmapaistvaid tulemusi, oma eakaaslaste aitamiseks, julgustamiseks või inspireerimiseks.
“Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Tänavu otsustasime olukorda arvestades pöörata eraldi tähelepanu nendele, kelle tegevus on suunatud kaaslaste märkamisele ja koolielu hoolivamaks muutmisele,” kirjeldas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Jagamisele tuleb 11 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 140 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 800 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal.
 2020. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 330 eurot.
Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 1230 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Helmut Einpalu fond

Helmut Einpauli fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 200 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond toetab eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.
2020. aastal tuleb jagamisele 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Valter Lengi fond

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatoritetegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega eesti keele õppijaid või uurijaid, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kes tahaks teha uuringu keele- või kultuuriõppe alal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 900  eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 5300 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal. 2020. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Heino Eelsalu fond

Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale. 
Jagamisele tuleb 1600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
 •  üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika,  Suurbritannia ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 •  üks stipendium antakse ajakirjanike või ajakirjandusüliõpilaste õpinguteks ja/või enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Halduskogul on õigus jätta stipendiumid välja jagamata või määrata vaid üks stipendium ning muuta stipendiumite rahalist väärtust.
Lisainfo.

EllexRaidla fond

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 2450 eurot. Lisainfo.

Jaak Tamme fond

Jaak Tamme fond toetab õppe- ning uurimistööd sotsioloogia ja haldusjuhtimise valdkonnas.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Teadus

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline.  Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline.
Jagamisele tuleb  3300 eurot.   Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Aktsiaselts FILTER fond

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.
Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Boris Tamme fond

Boris Tamme fond toetab inseneride õpinguid ja koolitust. 
Boris Tamme fondist eraldatakse üks stipendium summas 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit.
Käesoleva õppeaasta stipendiumi suuruseks on 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2210 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kunst

Edmund Valtmani fond

Taotleja info:
Edmund Valtmani Fondi eesmärgiks on toetada stipendiumiga Eesti Kunstiakadeemia üliõpilast või alla 30. aasta vanust Eesti Kunstiakadeemia vilistlast parima graafilise teose või sarja eest. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada kuni kolm graafilist tööd kõrgtrüki, litograafia, siiditrüki või sügavtrüki tehnikas. Käesoleval aastal on stipendiumi suurus 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Kunstiajaloo fond

Kunstiajaloo fondi toetab raamatusarja „Lääne kunsti ajalugu“ koostamist ja kirjutamist. Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb  üks 1000 euro suurune stipendium.  
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb kaks 1500 euro suurust stipendiumi noortele kunstnikele. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Meditsiin

Adda ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust. Stipendiumid on mõeldud ka arstide täiendavaks töövõime taastamiseks.  Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.  Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Doktor Väino Tuppitsa fond

Doktor Väino Tuppitsa mälestusfond toetab Tallinna Keskhaigla traditsioone elanikkonnale kõrgetasemelise meditsiiniabi tagamisel ja meditsiinikaadri ettevalmistamisel. Stipendiume Doktor Väino Tuppitsa mälestusfondist eraldatakse paarisaastatel.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Salme ja Aleksander Mathieseni fond toetab paarisarvulistel aastatel arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi ja paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Käesoleval aastal toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni fond toetab Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel. 
Jagamisele tuleb 500 eurot Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.  Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline. Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fond toetab  raamatukogunduse arengut.

Stipendiumid on mõeldud raamatukogudele ja raamatukogude töötajatele. 
Jagamisele tuleb 500  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 800 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks 2019.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.
Täpsem info leita siit.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 4300 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium aasta silmapaistvamale muusikaõpetajale.
Jagamisele tuleb 800 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Helmi Valtmani mälestusfond

Taotleja info: 
Helmi Valtmani fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi.
Käesoleval aastal on stipendiumi suurus 900 eurot. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimakaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.
Sel aastal eraldatakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut.
Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse viiuldajate ja paarituarvulistel aastatel pianistide õpinguid välismaal.
Sel aastal toetatakse viiuldajate õpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 500  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1000  eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 2500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikaelu.
Jagamisele tuleb 500  eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb kaks 1500 euro suurust stipendiumi noortele muusikutele. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Reet ja Arne Miku fond

Reet ja Arne Miku fond toetab noori Eesti lauljaid.
Järgmised stipendiumid Reet ja Arne Miku fondist eraldatakse 2020. aasta sügisel.
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 1050 eurot.

Lisainfo.

Terttu ja Juhani Pelanne fond

Terttu ja Juhani Pelanne fond toetab noori Eesti muusikuid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.  
Stipendiumikonkursi korraldab Eesti Kooriühing.


Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi , noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist tuleb jagamisele 300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Anna Raudkatsi fond

Järjekordne Anna Raudkatsi rahvatantsustipendium antakse välja 23. veebruaril 2021.a.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 400 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Gunnar Toomemetsa fond

Gunnar Toomemetsa fondi taotleja võib olla nii isik kui organisatsioon, kes panustab Eesti tantsuspordi arengusse.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 1300 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jaan Taltsi fond


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Stipendium või toetus eraldatakse ühele sportlasele või ühele paatkonnale.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Valter Lengi fond

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatoritetegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.  Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse välja Klaudia Maldutise stipendium Rahvusooper Estonia baleriinile. 
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. oktoobrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 

Taotlusi on võimalik esitada E-ANKEEDI  kaudu.
Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2020. aasta lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

Lisaks annab Kristi ja Siim Kallase fond välja stipendiume, mis toetavad Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
 • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
 • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
 • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2019 – 31. august 2020 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 3 000 eurot.

Stipendiaadid nimetab Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 3 000 eurot.  Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb kaks 1500 euro suurust stipendiumi teatri alal tegutsevatele noortele. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Varia

Andres Ammase fond

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 3600 eurot.
Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Keila Panga fond

Keila Panga fond toetab Keila linna ja regiooni kultuurielu.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kõpu majaka fond

Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Pakterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.
Jagamisele tuleb 5000 eurot. Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Valge Roosi fond

Valge Roosi fond  toetab Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Valge Roosi Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid:
 • Taotleja vanus on 18-26
 • Taotleja peab olema Kaitseliidus kinnitatud noortejuhina ametisse: Kodutütarde organisatsioonis rühmavanemana või tema abina või Noorte Kotkaste organisatsioonis rühmapealikuna või tema abina ja esitab selle kohta ka soovituskirja Kaitseliidust
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.