Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.

 • üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel  riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 • üks stipendium antakse ajakirjanikele või ajakirjandusüliõpilastele õpinguteks ja/või  enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. 

Halduskogu on 5-liikmeline: Mall Jõgi, Olari Koppel, Kadri Liik, Enno Tammer ja Külli-Riin Tigasson.

Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Härmatali fond

Härmatali fond toetab lastekirjanikke ja illustraatoreid, kelle looming kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. 
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Ivar Ivaski Mälestusfond

Ivar Ivaski mälestusfond toetab ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Juhan Jaigi mälestusfond

Juhan Jaigi mälestusfond toetab laste- ja noorsookirjanduse arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Oskar Lõvi fond

Oskar Lõvi fond toetab spordiajakirjanikke stipendiumiga enesetäiendamiseks ja Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistööks.
Jagamisele tuleb 700 eurot. Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 500 eurot Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 1800 eurot. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fond toetab vaba ajakirjanduse edendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Arhitektuur

Ernst Kesa fond

Ernst Kesa fond toetab arhitektide enesetäiendamist, arhitektuurimõtte arengut, arhitektuuri uurimist ja jäädvustamist.
Jagamisele tuleb 650 eurot. Lisainfo.

Suntee fond

Suntee fond toetab arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ja täiendõpet ning ehitismälestiste säilitamisega seotud uurimustöid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Villem Raami fond

Villem Raami fond toetab  Eesti keskaegse kunsti ja arhitektuuri uurimist ning muinsuskaitselist tegevust.
Stipendiume antakse välja kord viie aasta jooksul Villem Raami (1910−1996) sünnipäeval 30. mail. Järgmine stipendium antakse üle 2020. aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Filmikunst

Ene ja Tõnis Kase fond

Ene-Mai ja Tõnis Kase fond toetab loomingulise stipendiumiga aasta parima filmi loonud režissööri.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Augustin ja Niina Saare fond

Augustin ja Niina Saare fond toetab vähekindlustatud andekaid noori  Eesti Vabariigi kodanikke haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja ballett.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb euro suurust stipendiumi.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.
Tänu ACE Logistics Estonia AS meeskonnale tuleb jagamisele 10 000 eurot.
Lisainfo.

Luckhardt-Noraku fond

Luckhardt-Noraku fond toetab suurperede (7 ja enam last) andekate laste arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb ______  eurot. Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 1300 eurot. Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 260 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal.
 2019. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Inna ja Olev Mathieseni fond

Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendium eraldatakse kord kahe aasta jooksul ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks.
Õigus stipendiume taotleda on kõigil ajaloolastel hoolimata nende teaduslikust kvalifikatsioonist. Seevastu kehtib stipendiumi saamise eeldusena tingimus, et toetust leidev töö peab vastama teaduslikele nõuetele, s.t. et töö tulemus on eeldatavalt sellise kvaliteediga, mis võimaldab tema avaldamist refereeritavas spetsiaalajakirjas või monograafiana näiteks teadusliku kraadi saavutamise eesmärgil.
Jagamisele tuleb 1500 eurot.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 150 eurot.
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega keeletoimetajat ja/või seda ala õppivat üliõpilast.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendusõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Valjala vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Anton Aare mälestusfond

Anton Aare mälestusfond toetab Kolga Keskkooli üldiseid haridustaotlusi ja kooli lõpetajaid haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 1500  eurot.
Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 5000 eurot. Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Saaremaa Ühisgümnaasiumi edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Kebina Talu naispere fond

Kebina talu naispere fond toetab Lihula Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel, kusjuures eelistatud on Hanila vallast pärit noored.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Suursaadik Riivo Sinijärve fond

Suursaadik Riivo Sinijärve fond toetab Eesti üliõpilaste õpinguid Ühendatud Kuningriigi ülikoolides.
Jagamisele tuleb 750 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada etteantud teemal. 2019. aasta mõttekonkursi teema on: „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist antakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 2000 eurot Lisainfo.

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel. 
Jagamisele tuleb 1 600 eurot.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Sel aastal toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1000 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 3000 eurot.

Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Jagamisele tuleb 5 000 eurot, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele.
 •  üks stipendium antakse magistri- ja doktoriõpinguteks riigiteaduste, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika ja Euroopa Liidu maade ülikoolides.
 •  üks stipendium antakse ajakirjanike või ajakirjandusüliõpilaste õpinguteks ja/või enesetäiendamiseks uuriva ajakirjanduse vallas.

Halduskogul on õigus jätta stipendiumid välja jagamata või määrata vaid üks stipendium ning muuta stipendiumite rahalist väärtust.
Lisainfo.

EllexRaidla fond

EllexRaidla fond toetab Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust.
Jagamisele tuleb 10 000 eurot. Lisainfo.

Teadus

Eesti Teaduste Akadeemia fond

Eesti Teaduste Akadeemia fond toetab doktorikraadiga Eesti teadlaste uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas toetatakse ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd. Molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia erialal töötavale doktorandile antav stipendium on Tiit Talpsepa nimeline.
Jagamisele tuleb  eurot.   Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 935 eurot. Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Paarisaastatel antakse Eesti Kirjanike Liidu või halduskogu ettepanekul stipendium ühele üle 55 aasta vanusele kirjanikule kahel eelmisel aastal ilmunud loomingu eest.
Käesoleval aastal antakse stipendium ühele Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrandile.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.

Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit. Käesoleva õppeaasta stipendiumi suuruseks on 2000 eurot.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Soome-Eesti Kaubandusühingu fond

Soome-Eesti Kaubandusühingu fondist eraldatakse stipendiume majandusteaduste üliõpilaste õpingute toetuseks Soomes ja/või Helsingi -Tallinna kaksiklinna uurimistöödeks.
Jagamisele tuleb 2210 eurot.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia Fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. Lisainfo.

Kunstiajaloo fond

Kunstiajaloo fondi toetab raamatusarja „Lääne kunsti ajalugu“ koostamist ja kirjutamist. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 30-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb 1 stipendium suurusega 1000 eurot.  Lisainfo.

Peep Keskküla fond

Peep Keskküla fond toetab Eesti kunstielu arengut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Renate Jõesaare stipendiumifond

Renate Jõesaare fond toetab eesti rahvusest kujutava kunstiga tegelevat isikut.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

2019. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond kunstnikke.
Jagamisele tuleb  500 eurot. Lisainfo.

Meditsiin

Adda Ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust. Stipendiumid on mõeldud ka arstide täiendavaks töövõime taastamiseks.  Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1000 eurot.

Lisainfo.

Doktor Ivo Risti fond

Doktor Ivo Risti fond toetab traumatoloogia-ortopeedia residentide koolitust ja täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000  eurot.
Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Anting-Peetsi fond

Anting-Peetsi fondi eesmärgiks on toetada Eesti Ajaloomuuseumi töötajate teadus- ja uurimustööd ning täiendusõpet.
Jagamisele tuleb 100 eurot. Lisainfo.

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond

Arvo Nenni ja Ingrid Nenni fond toetab Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel. 
Jagamisele tuleb  500 eurot. Lisainfo.

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas. Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Gunda ja Heinrich Kanguri fond

Gunda ja Heinrich Kanguri fond toetab Eesti Ajaloomuuseumi teadus- ja arendustegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fond toetab raamatukogunduse arengut.
Stipendiumid on mõeldud raamatukogudele ja raamatukogude töötajatele. 
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Kadrioru fond

Kadrioru fond toetab Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Eesti Forekspanga fond

Eesti Forekspanga fond toetab noori interpreete.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Eri Klasi fond

Eri Klasi fond toetab muusikaelu arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Georg Otsa fond

Georg Otsa fond toetab noori lauljaisiksusi.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa koorimuusika peastipendium, koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 
Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks 2019.a. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.
Täpsem info leita siit.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 3585 eurot.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium koolimuusika eriala üliõpilasele.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimakaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.
Sel aastal eraldatakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi. 
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut.
Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond

Liisa Suusteri ja Carolina Kremenetski mälestusfond toetab viiuldajate ja pianistide täiendusõpet välismaal.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse viiuldajate ja paarituarvulistel aastatel pianistide õpinguid välismaal.
Sel aastal toetatakse pianistide õpinguid välismaal.
Jagamisele tuleb 500  eurot. Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab konkursi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Jagamisele tuleb  1000  eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Rakvere muusikafond

Rakvere muusikafondi eesmärgiks on edendada Rakvere linna muusikaelu.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 2500 eurot.  Poistekoori dirigendi stipendiumi suurus on 1000 eurot ja koolimuusika üliõpilase stipendium 500 eurot.
Lisaks antakse üks loominguline stipendium koorimuusika edendamiseks.  Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab Uno Naissoo nimelist noorte heliloojate konkurssi, noori rütmimuusikuid ja heliloojaid ning Georg Otsa nimelist Tallinna Muusikakooli.
Jagamisele tuleb 700 eurot. Lisainfo.

Veljo Tormise fond

Taotleja info:  Järgmine stipendium antakse üle 7. augustil 2020. aastal. 
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Rahvakultuur

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 250 eurot.
Lisainfo.

Georg Lurichi fond

Georg Lurichi fond toetab Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.
Stipendiumid on mõeldud lastele ja noortele sporditegevuseks ja treeninguteks. Eelistatud on raskejõustikualad.
Jagamisele tuleb 600 eurot.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Jaan Taltsi fond


Jaan Taltsi fond  toetab sportlasi, kellel juured tugevalt maal.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Jagamisele tuleb 1000  eurot.
Lisainfo.

Paul Kerese fond

Paul Kerese fond toetab andekaid noormaletajaid. 
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Valter Lengi fond

Valter Lengi fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes tegelevad Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurimise ja talletamisega. Uurimissuunad, mida fond soovib toetada on järgmised:
 • üliõpilasspordi ajaloo uurimine õppeasutuste piires
 • üliõpilaste spordivõistluste, mängude ja muu sporditegevuse ajaloolised ülevaated
 • üliõpilasspordis olulist rolli omanud isikute, sportlaste ja organisaatoritetegevus ja saavutuste talletamine
Samuti väärivad tähelepanu üliõpilassort kui tippsordi osa, sport korporatsioonides ja üliõpilasseltsides, üliõpilassport rahvusvahelisel areenil.

Ajalised raamid nende suundade juures:
 • enne Eesti Vabariigi sündi alates 1632
 • Eesti Vabariik 1918-1940
 • okupatsiooniperiood 1940-1991
 • taasiseseisvunud Eestis alates 1991

Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot. Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 1600 eurot. Lisainfo.

Estonia Seltsi fond

Estonia Seltsi fond toetab noori artiste.
Sel aastal antakse välja Tiit Kuusiku stipendium Rahvusooper Estonia lauljale. 
Jagamisele tuleb 750 eurot.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. septembrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 
Lavastusprojekti puhul on taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
2019. aasta lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

Lisaks annab Kristi ja Siim Kallase fond välja stipendiume, mis toetavad Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
 • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
 • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
 • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2018 – 31. august 2019 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 3 000 eurot.

Stipendiaadid nimetab Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 2 000 eurot.  Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Lisainfo.

Varia

Andres Ammase fond

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 3600 eurot.
Lisainfo.

Andres Haameri fond

Stipendiumi saab taotleda vastutaval töökohal tegutsev, magistri- või kõrgemat kraadi omandav või selle juba omandanud inimene. Stipendium toetab praktilise väljundiga akadeemilist täiendõpet, mis ühendab puhtrealistliku maailmakäsitluse ning seda rikastava filosoofilise mõtteviisi. 
Harri Haamer'i stipendium on mõeldud tööd tegevale ja ümbritseva eest hoolt kandvale inimesele tarkade ja edasiviivate valikute tegemiseks.

Jagamisele tuleb 500  eurot.


Lisainfo.

Eesti Telekomi fond

Eesti Telekomi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 500 eurot.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiad siit.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal Kõmsi Lasteaed-Algkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. Lisainfo.

Keila Panga fond

Keila Panga fond toetab Keila linna ja regiooni kultuurielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Kieli Hoiukassa fond

Kieli Hoiukassa fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Kõpu majaka fond

Kõpu majaka fondi eesmärgiks on edendada ja toetada Hiiumaa kultuurielu.
Jagamisele tuleb 650 eurot. Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Norma fond

Norma fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Pakterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Jagamisele tuleb  19 800    eurot. Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
agamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Seesami fond

Seesami fond toetab eesti rahvuskultuuri. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Sinebrychoff Eesti fond

Sinebrychoff Eesti fond toetada kultuuriaasta parimat debüüti.
Jagamisele tuleb 330 eurot. Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Mulle meeldib see väike asi“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata. Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Lisainfo.

Valge Roosi fond

Valge Roosi fond  toetab Kaitseliidu noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Valge Roosi Fondist stipendiumi taotleja kriteeriumid:
 • Taotleja vanus on 18-26
 • Taotleja on olnud noorliige Kodutütarde või Noorte Kotkaste organisatsioonis
 • Taotleja on kinnitatud noortejuhina ametisse Kaitseliidus
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 000 eurot.
Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot
Lisainfo.