Aktsiaselts FILTER fond

Üldinfo

Algatatud 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.

Taotlejale

Aktsiaselts FILTER fond toetab keskkonna-, energia-, keemia-, veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride õpinguid ja koolitust.
Käesoleval aastal annab Aktsiaselts FILTER fond välja kaks 500 euro suurust stipendiumit. 
Aktsiaselts FILTER fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:
  • Ankeet
  •  CV
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Õpingute puhul on vajalik lisada koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhtkonnale.