Round Table Eesti fond

Algatatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi.
Round Table Eesti fond toetab puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi. Eelistatult toetatakse kodumaiseid õpinguid, eeltingimuseks hea õppeedukus.
Jagamisele tuleb 1 960 eurot.

Õppestipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Ankeet
• Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri
• Kalkulatsioon/eelarve
• Eelmise  õppeaasta õppetulemused
• Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses
• Soovituskirjad (ei ole kohustuslikud)

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Round Table Eesti eestseisusele.