Tallinna Reaalkooli fond

Asutatud 2001. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga edendada Reaali Vaimu.
Igal aastal 29. septembril, Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendium Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 640 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Tallinna Reaalkool.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Tallinna Reaalkooli hoolekogule.