Tamkivi Reaalteaduste fond

Asutatud 2013. aastal Paul Tamkivi (1927 – 2012) ja Raivo Tamkivi (1953 – 2012) mälestuseks nende perekonna, sõprade ja Tallinna Rotary Klubi poolt. Tamkivi reaalteaduste fondi eesmärgiks on toetada Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd.  Vaata ka: Tamkivi fondi kodulehekülg.
Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  •  CV 
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri 
  • Kalkulatsioon/eelarve
  • Eelmise  õppeaasta õppetulemused 
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastavas õppeasutuses 
  • Soovituskirjad

Tamkivi reaalteaduste fondile võib esitada taotlusi ka elektrooniliselt: post@erkf.ee

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 4-liikmeline: Tõnu Pekk, Alar Tamkivi, Sten Tamkivi, Jaak Ungerson.