Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Asutatud 2005. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga toetada vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 305 eurot.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Tallinna Reaalkool.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Tallinna Reaalkooli Hoolekogule.