Wiedemanni fond

Algatatud 2005. aastal Wiedemanni keeleauhinna laureaatide poolt eesmärgiga toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.
Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. Käesoleval aastal oodatakse taotlusi Eesti keelt ja eestlust käsitlevate õpilastööde juhendamise toetamiseks.
Jagamisele tuleb 680 eurot.

Toetuste taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • Ankeet
  • CV
  • Taotluse põhjendus/motivatsioonikiri

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu 5-liikmeline: Tiiu Erelt, Mati Hint, Külliki Kask, Kristiina Ross, Jüri Valge.