Taotleja peab täitma Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeedi, millele taotleja lisab  vajalikud lisad.

Kõik materjalid tuleb esitada trükitult, a4 formaadis kirjapaberil, ühepoolsetena, köitmata ja klammerdamata.

Õpingutoetuse puhul on kohustuslik lisada taotlusele tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses.

Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue toetuse taotlemist.

Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Täpsemad tingimused erinevate stipendiumide ja toetuste taotlemiseks leiad stipendiumi liikide  jaotustest.