1991. aasta 19. juunil otsustas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu eesti rahvuskultuuri säilitamise ja edendamise eesmärgil asutada Eesti Rahvuskultuuri Fondi. Algselt pakuti nimeks Eesti Kultuuri Päästefond, kuid tundus, et päästmise motiiv fondi nimetuses on ehk ikkagi liialdav. Kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi põhikiri ja eraldati fondile 1991. aasta riigieelarve vabadest jääkidest kolm miljonit rubla. Nimetatud otsuse tingis terav ohutunne situatsioonis, kus majanduse kaootilisus ja nõrkus ning ühiskonnas leviv ühepäeva-mentaliteet olid viimas kultuuri järjepidevuse katkemiseni. Eesti Rahvuskultuuri Fondi asutamisega sooviti vältida halvimat ning perspektiivis täita tühik ajavahemikus, mis kulus Eesti Kultuurkapitali ühtse süsteemi väljatöötamiseks Eesti Komitee ja Ülemnõukogu vastavate toimkondade poolt analoogiliselt sellele, mis toimis iseseisvusajal. Eesti Rahvuskultuuri Fondi asutamisel rõhutati kolme põhimõttelist momenti. Esiteks seda, et fond ühendab endas nii eelarvelised sihteraldised kui mitmesugused annetused ja muude fondide eraldised, samuti fondi enda tegevusest laekuvad tulud. Nii tekkivas paindlikus põhi- ja lisafinantseerimise kombinatsioonis nähti suhtelise konstantsuse tagamise võimalust ka majanduse suuremate kõikumiste korral. Teiseks nähti, et fondi summade kasutamine nii kultuuri põhiinstitutsioonide kui ka uute asjakohaste projektide ja algatuste toetamiseks peaks tagama elava tasakaalu traditsiooni ja dünaamika, alusmüüri ja järjest edasikerkiva hoone vahel. Kolmandaks rõhutati fondi käsutava nõukogu moodustamist ühiskonnas üldiselt lugupeetavatest kultuuriasjatundjatest, mis peaks vältima igasuguse administratiivse omavoli.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 21. oktoobri otsusega kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi esimeheks Eri Klas. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1991. aasta 7. novembri otsusega kinnitati Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu koosseisu järgmised liikmed: Jaan Kaplinski, Jaan Kross, Käbi Laretei, Rein Maran, Ingo Normet, Ingrid Rüütel, Jaan Tamm, Eino Tamberg ja Vive Tolli.

Kuni oma surmani, ligi 25 aastat juhtis Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri fondi nõukogu tööd maestro Eri Klas. Käesoleval kevadel valisid nõukogu liikmed nõukogu esimeheks helilooja Olav Ehala. Nõukogusse kuuluvad erinevate kultuurivaldkondade nimekad esindajad: Krista Aru, Jüri Engelbrecht, Epp Maria Kokamägi, Rein Maran, Ingo Normet, Ingrid Rüütel, Jaan Tamm, Leelo Tungal, Rein Veidemann ja Toomas Velmet.

Aastate jooksul on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu töös osalenud veel Madis Kolk, Leonhard Lapin, Mihkel Mutt, Boris Tamm, Erkki-Sven Tüür ja Mati Unt.